Wznieś się na wyższy poziom Transerfingu
i zarządzaj swoją rzeczywistością za pomocą
Tarota Przestrzeni Wariantów

TAROT PRZESTRZENI WARIANTÓW

Karty przestrzeni wariantów przedstawiają podstawowe zasady Transerfingu. Nie są one przeznaczone do wróżenia, tylko do świadomego kształtowania swojej rzeczywistości, służą jako wskazówka do działania. 


Umysł (logika) i Działanie (wewnętrzny zamiar) odnoszą się do świata materialnego, a Dusza (serce) i Bierność (zewnętrzny zamiar) do metafizycznej, ale równie obiektywnej rzeczywistości. Jeśli bierzemy pod uwagę tylko jedną stronę dualnego świata, to rzeczywistość się nie podporządkuje. Materialiści zajmują się przezwyciężeniem przeszkód, które sami tworzą, podczas gdy idealiści bujają w obłokach i marzeniach. Ani jedni, ani drudzy nie potrafią zarządzać rzeczywistością. A Ty się nauczysz.

Talia Tarota składa się z 78 kart, które zostały podzielone na Arkana Wielkie (22 karty) i Arkana Małe (56 kart). Arkana Wielkie to najbardziej ogólne zasady Transerfingu. Arkana Małe są podzielone na cztery grupy: Dusza, Umysł, Działanie i Bierność. Podział ten opiera się na tym, że motywacja, myślenie i zachowanie człowieka, zgodnie z zasadami Transerfingu, powinny być zrównoważone w tych czterech sferach.

Jeśli nie znasz zasad Transerfingu, to możesz przejść „Kurs zarządzania rzeczywistością w 78 dni”. W tym celu należy rano przeczytać wyjaśnienie jednej karty i przez cały dzień postępować zgodnie z tym, co jest napisane. Następnego dnia zająć się inną kartą, nie zapominając przy tym praktykować już przepracowanego materiału. W ten sposób stopniowo opanujesz wszystkie karty.

W czym pomoże Ci


Tarot Przestrzeni Wariantów?

Zauważyć z czym aktualnie rezonujesz, 
ponieważ karty, które wyjmiesz będą odpowiadały Twojej energii.

Połączyć się ze swoją Podświadomością, która wysyła Ci sygnały podczas gdy Ty interpretujesz karty i zagłębiasz się w odczucia. 

W chwilach niewiadomej będą służyły Ci jako wskazówka, z której możesz odczytać przydatną informację. 

Umysł myśli przy pomocy utartych definicji: symboli, słów, pojęć, schematów itd. Dusza nie korzysta z tych kategorii. Nie myśli i nie mówi, lecz czuje albo wie. Do tego umysł wciąż zajęty jest swoim gadulstwem. Uważa, że wszystko można rozumowo wyjaśnić i roztacza ciągłą kontrolę nad całą informacją. Kiedy kontrola umysłu słabnie, do świadomości przebijają się intuicyjne uczucia i wiedza. Umysł odwraca są uwagę i w tej chwili doznajesz uczuć lub poznajesz wiedzę duszy. To właśnie jest szelest porannych gwiazd.

VADIM ZELAND

Scroll to Top