Siergiej Łazariew

Siergiej Łazariew jest rosyjskim autorem, praktykującym filozofem oraz badaczem praw duchowego życia człowieka i ich wpływu na zdrowie i los. Dotychczas ukazały się 34 jego publikacje, które w Rosji od 1996 roku są bestsellerami i rozeszły się w nakładzie ponad 15 mln egzemplarzy. Obecnie są przetłumaczone również język hiszpański, francuski, angielski, niemiecki, węgierski, czeski, bułgarski, serbski, rumuński, turecki, grecki i litewski. Książki obrazują ponad czterdziestoletnie doświadczenie w badaniu – zupełnie nowego obszaru wiedzy o człowieku. Jest to synteza nauki i religii, synteza pedagogiki, psychologii i medycyny. 

Po raz pierwszy w historii ludzkości został szczegółowo opisany mechanizm rodzinnej i osobistej karmy, jest wyjaśniona fizjologia duszy. Około 96% czytelników po zapoznaniu się z jego książkami zmieniło na lepsze swój charakter, światopogląd, zdrowie i los. Jego badania są unikalne i w ciągu ostatnich lat znajdują naukowe potwierdzenie. Swoje badania Siergiej Łazariew rozpoczął w latach 1980-1981 ubiegłego wieku, skupiając się na energetycznych polach człowieka, a pod koniec lat osiemdziesiątych zaczął profesjonalnie zajmować się bioenergetycznym uzdrawianiem. W tym czasie pole było dla niego drugorzędne w stosunku do ciała. Ciało było przyczyną, a pole skutkiem.

Jednak po jakimś czasie autor doszedł do wniosku, że choroba rozwija się przez wiele lat i jest wynikiem współoddziaływania człowieka z pewnymi wydarzeniami w jego życiu. Wtedy zaczęła kształtować się hipoteza o istnieniu innego rodzaju pól człowieka – informacyjno-energetycznych, pierwotnych w stosunku do ciała i jego narządów, w których przechowywana jest cała informacja o charakterze, losie, przeszłości i przyszłości człowieka oraz jego poprzednich wcieleniach. Okazało się, że te pola warunkują nie tylko zdrowie, lecz także charakter, los i przyszłość człowieka.

Następnie Siergiej Łazariew zauważył, że wiara w Boga, moralne postępowanie i miłość w duszy potrafią stopniowo uzdrowić człowieka nawet z najcięższych chorób. Wiara i miłość potrafią również zmienić los i przyszłość każdego z nas. Wówczas w jego badaniach nastąpił przełom, nauka zaczęła łączyć się z religią, co ostatecznie stanowiło podstawę do budowy zupełnie nowej koncepcji pracy. Autor zrozumiał, że jednym z najlepszych lekarstw na świecie jest przestrzeganie przykazań i miłość w duszy, której czystość warunkuje zdrowie i los człowieka. Miłość przede wszystkim do Boga, a dopiero potem do innych ludzi i świata, ponieważ w przeciwnym wypadku miłość do innej osoby będzie się zmieniała w przywiązanie i zacznie niszczyć jego zdrowie i los. 

“Ludzie powinni nauczyć się kochać: Boga, siebie nawzajem, wszechświat, otaczający świat, przeszłość, teraźniejszość i przyszlość. Miłość to trudna sztuka, którą osiąga się ciągłą pracą..."

Zatem jednym z najważniejszych lekarstw dla duszy, ducha i ciała jest właściwe, dokładne ustawienie priorytetów i właściwy światopogląd oparty na zrozumieniu praw wszechświata. Po jakimś czasie Łazariew zrezygnował z bioenergoterapeutycznego uzdrawiania, zaczął wyjaśniać pacjentom te prawa i zauważył, jak na poziomie subtelnym wyrównuje się ich pole i zmienia się zdrowie i los, jeśli następuje zrozumienie. Gdy po jakimś czasie wewnętrzna czystość stawała się zewnętrzną, u pacjentów znikały nieuleczalne choroby, zmieniał się charakter, łączyły się rodziny i zdrowiały dzieci. Oznaczało to, że zrozumienie leczy i zmienia człowieka. A najważniejsze zrozumienie sprowadza się do tego, że sens życia polega na zwiększeniu miłości do Boga, że istotą każdej religii jest połączenie się z Bogiem. Ostatnio Łazariew doszedł do wniosku, że przyczyną degradacji naszej cywilizacji nie są polityka i gospodarka, choroby, ekologia czy katastrofy. Prawdziwymi przyczynami zbliżającej się zagłady współczesnej cywilizacji jest nieprawidłowe myślenie, zniekształcony system priorytetów, utrata miłości i moralności. Materialistyczny świat zapomniał o pierwszorzędności duszy i dąży do uratowania ciała ze szkodą dla całej reszty. Siergiej Łazariew całą swoją działalnością stara się przyczynić do zmiany obrazu myślenia ludzi, co jest konieczne dla uratowania ludzkości. Pragnienie przekazania ludziom tych informacji skłoniło Łazariewa do napisania książek i prowadzenia seminariów. 

Opracowana i oparta na wieloletnich badaniach koncepcja ostatecznie została nazwana SYSTEM SAMOREGULACJI POLA. Siergiej Łazariew wciąż bada zakresy działania kolejnych poziomów systemu i stale go rozwija. Aktualnie autor nie kontynuuje już konsultacji i wizyt indywidualnych. Za pośrednictwem naszego wydawnictwa udostępniamy Państwu możliwość uczestniczenia w Praktykach grupowych, które na dzień dzisiejszy stanowią najefektywniejszą (poza czytaniem publikacji i oglądaniem materiałów video) formę pracy nad charakterem oraz rozumieniem otaczającego nas Świata. A zmieniając swój charakter i światopogląd, możemy pozbyć się najcięższych chorób, odnaleźć wewnętrzne szczęście i zmienić swój los na lepszy.

Oficjalna strona autora:
www.lazarev.ru

Zapraszamy również na oficjalny profil autora: Siergieja Łazariewa – facebook.com/lazariew/

Oficjalnym administratorem profilu jest Satja Juga Wydawnictwo