Siergiej Łazariew

Siergiej Łazariew jest autorem cyklu książek „Diagnostyka karmy” i „Człowiek przyszłości”, praktykującym filozofem, psychologiem oraz badaczem praw duchowego życia człowieka i ich wpływu na zdrowie i los. Jego książki zostały przetłumaczone na 16 języków świata i rozeszły się ogólnym nakładem ponad 15 mln egzemplarzy.

Siergiej łazariew jest autorem unikalnych badań świadczących o tym, że uczucia okazują wielki wpływ na nasze życie. Postępując zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w jego książkach, miliony ludzi potrafiło polepszyć swój charakter, zdrowie i los. Dzięki nim można nie tylko przezwyciężyć własne problemy, ale też pomóc swoim dzieciom i wnukom.

Książki obrazują jego ponad 40-letnie badania zupełnie nowego obszaru wiedzy o człowieku. Jest to synteza nauki i religii, synteza pedagogiki, psychologii i medycyny. Dzięki tej wiedzy możemy otworzyć dla siebie nowe możliwości rozwiązywania swoich problemów i zapoczątkować prawdziwe zmiany siebie i swojego życia na lepsze.

Swoje badania Siergiej Łazariew rozpoczął w latach 1980-1981, skupiając się na energetycznych polach człowieka, a później zaczął profesjonalnie zajmować się bioenergetycznym uzdrawianiem. W tym czasie pole było dla niego drugorzędne w stosunku do ciała. Ciało było przyczyną, a pole skutkiem. Jednak po jakimś czasie autor doszedł do wniosku, że choroba rozwija się przez wiele lat i jest wynikiem reakcji człowieka na pewne wydarzenia w jego życiu.

Wtedy zaczęła kształtować się hipoteza o istnieniu innego rodzaju pól człowieka – informacyjno-energetycznych, pierwotnych w stosunku do ciała i jego narządów, w których przechowywana jest cała informacja o charakterze, losie, przeszłości i przyszłości człowieka oraz jego poprzednich wcieleniach. Okazało się, że te pola warunkują nie tylko zdrowie, lecz także charakter, los i przyszłość człowieka oraz los i zdrowie jego dzieci i wnuków.

Później Siergiej Łazariew zauważył, że wiara, moralne postępowanie i miłość w duszy potrafią stopniowo uzdrowić człowieka nawet z najcięższych chorób. Wówczas w jego badaniach nauka zaczęła łączyć się z religią. Autor zrozumiał, że jednym z najlepszych lekarstw na świecie jest przestrzeganie przykazań i miłość w duszy, której czystość warunkuje zdrowie i los człowieka. Miłość przede wszystkim do Boga, a dopiero potem do innych ludzi i świata, ponieważ w przeciwnym wypadku miłość do innej osoby będzie się zmieniała w przywiązanie i zacznie niszczyć jego zdrowie i los. Zatem jednym z najważniejszych lekarstw dla duszy, ducha i ciała jest właściwe, dokładne ustawienie priorytetów i właściwy światopogląd oparty na zrozumieniu praw wszechświata.

“Każdego dnia powinniśmy się stawać troszkę hojniejsi, odważniejsi, bardziej dobroduszni i niezależni, coraz lepiej rozumieć otaczających nas ludzi, troszczyć się o nich, mówić im komplementy, nie zakopywać swojej energii w ziemi, a ją realizować – właśnie to jest codzienna praca nad sobą”

Stopniowo autor zrezygnował z bioenergoterapeutycznego uzdrawiania, zaczął wyjaśniać pacjentom te prawa i zauważył, jak na poziomie subtelnym wyrównuje się ich pole i zmienia się zdrowie i los, jeśli następuje zrozumienie. Gdy po jakimś czasie wewnętrzna czystość stawała się zewnętrzną, u pacjentów znikały nieuleczalne choroby, zmieniał się charakter, łączyły się rodziny i zdrowiały dzieci. Oznaczało to, że zrozumienie leczy i zmienia człowieka. A najważniejsze zrozumienie sprowadza się do tego, że sens życia polega na zwiększeniu miłości do Stwórcy, że istotą każdej religii jest połączenie się z Nim.

Ostatnio Siergiej Łazariew doszedł do wniosku, że przyczyną degradacji naszej cywilizacji nie są polityka i gospodarka, choroby, ekologia czy katastrofy. Prawdziwymi przyczynami zbliżającej się zagłady współczesnej cywilizacji jest nieprawidłowe myślenie, zniekształcony system priorytetów, utrata miłości i moralności. Materialistyczny świat zapomniał o pierwszorzędności duszy i dąży do uratowania ciała ze szkodą dla całej reszty. Siergiej Łazariew całą swoją działalnością stara się przyczynić do zmiany obrazu myślenia ludzi, co jest konieczne dla uratowania ludzkości.

Pragnienie przekazania ludziom tych informacji skłoniło Łazariewa do napisania książek i prowadzenia praktyk i seminariów. Dotychczas ujrzało świat 38 jego książek, które w Rosji od 1996 roku są bestsellerami sprzedawanymi  w milionach egzemplarzy. Około 96% czytelników po zapoznaniu się z jego książkami zmieniło na lepsze swój charakter, światopogląd, zdrowie i los. Jego badania są unikalne i w ciągu ostatnich lat znajdują naukowe  potwierdzenie. W Polsce ukazały się dotychczas 23 jego książki.

“Dlaczego trzeba czytać wszystkie moje książki? Ponieważ odzwierciedlają to, jak moje poglądy na świat, na prawa wszechświata rozwijały się w czasie. Moje informacje zostały zweryfikowane przez wiele lat praktyki i potwierdzone własnym doświadczeniem”.

Scroll to Top