Ewa Danuta Białek

Ewa Danuta Białek jest twórczynią Instytutu Psychosyntezy, pionierką Psychosyntezy w Polsce oraz Autorką 52 książek oraz ponad 70 artykułów – głównie w prasie akademickiej. Psychosynteza to całościowa koncepcja człowieka, jego rozwoju i zdrowia, włączająca aspekt duchowy (sensu i znaczenia życia).

Co mówi o sobie Autorka?

Wypraktykowałam psychosyntezę na sobie, poprzez odkodowanie problemów zdrowotnych (w tym m.in. fibromialgii), prowadząc do odkrycia wewnętrznych możliwości utrzymania i zachowania dobrostanu i zdrowia, cierpiąc od najwcześniejszego dzieciństwa na różnorodne dolegliwości zdrowotne. Psychosynteza stała się moją filozofią życia (stylem życia) – dochodzenia do harmonii (sustainable development) i dobrostanu (well-being) w sobie i świecie wokół. To wszystko, co zrobiłam dla siebie jest kanwą moich licznych książek i warsztatów, które zaczęłam prowadzić od 1997 roku w ramach założonego przeze mnie Stowarzyszenia „Edukacja dla Przyszłości” – ucząc, jak zachowywać zdrowie, aby po latach nie trzeba było terapii. Psychosynteza to moja pasja i to, czym żyję.

Bazując na unikalnych w Polsce technikach psychosyntezy, podobnie jak długoletniej pracy badawczej w medycynie, oraz prezentując inter-dyscyplinarne, całościowe (systemowe) podejście do zdrowia i rozwoju człowieka, oferuję unikalne doradztwo, mentoring oraz coaching. Prowadzą one do odkrywania wewnętrznych jakości indywidualnych, duchowych aspektów człowieczeństwa, a tym samym efektywnego i spełnionego życia osobowego, w rodzinie, jak i zawodowego spełnienia i służenia swymi talentami innym.


Pracując z indywidualnymi osobami pełnię rolę przewodniczki w wewnętrznym świecie, dla odkrywania blokad w rozwoju, ograniczających przekonań, lęków, oporu przed zmianą, czy problemów fizycznego zdrowia (poziom przyczynowy), będących pochodną odstępstwa od Praw natury i Praw Kosmosu, którego jesteśmy integralną częścią.
Tym samym pomagam dotrzeć, poprzez zakodowany w Tobie wzorzec choroby – do wzorca zdrowia (blueprint). Moje profesjonalne przygotowanie i długoletnia praca naukowa w medycynie /nauce/ oraz dogłębne poszukiwania w sobie i na zewnątrz – w tym w wielu naukach – czynią ze mnie prawdziwą ekspertkę w tym wewnętrznym świecie każdego człowieka. Moje „Poradniki samoedykacji” pozwalają na samodzielną pracę, dla zrozumienia sensu swoich życiowych doświadczeń.


Jako długoletnia badaczka w medycynie (doktorat z immunologii i specjalizacja z diagnostyki klinicznej) – ponad 23 lata na początku lat 90-tych trafiłam na unikalne zajęcia psychosyntezy menadżerskiej i organizacyjnej, prowadzone w Polsce przez Prof. J.W. Cullena, twórcę tego programu w CL University w Kalifornii w połowie lat 70-tych.

To uczestnictwo w kilkumiesięcznych zajęciach (9 miesięcy) pozwoliło mi zrozumieć i sukcesywnie wprowadzać we własne życie znaczenie „zarządzania sobą”. W kolejności zgłębiała psychosyntezę w oparciu o w/w program w Summit University (Luizjana) oraz rozpoczęła jej stosowanie w prowadzonych od 1997 roku (do 2004 r.) warsztatach autorskich „Edukacji do zdrowia” w założonym z jej inspiracji STOWARZYSZENIU „EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI”, otrzymując 10-krotnie dofinansowanie z MEN. Dzięki swojej dedykacji udało się zgromadzić pokaźną dokumentację badawczą, opartą o stworzone przez siebie narzędzia ewaluacji, opisane w książce „Psychosynteza w edukacji. Wzrastanie samoświadomości człowieka” (Eneteia). Kolejne wydanie tej książki nosi tytuł "Psychosynteza. Teoria i praktyka. Pomost do psychologii integralnej". Obecnie jest wydana w 7 językach.

Jako naukowiec i praktyk, jako pionierka psychosyntezy w Polsce, wprowadzałam ją od końca lat 90-tych do psychosomatyki i pedagogiki („edukacja zdrowotna”), w tym haseł psychosyntezy do Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku. Tworzone ponad 18 lat nowatorskie programy, poradniki edukacyjne, jak i książki znalazły swój oddźwięk w wielu środowiskach, w tym szkolnych i przedszkolnych (autorskie programy edukacyjne prowadzone w latach 1997-2003 w Stowarzyszeniu „Edukacja dla Przyszłości”); samorządowych – konferencje naukowe i edukacyjne, (Dokąd zmierzasz człowieku” Model edukacji dla przyszłości”; „Rodzina w społeczności lokalnej i środowisku”, „Edukacja przyszłości – humanizacja czy robotyzacja?” i in), jak i akademickich, gdzie prowadziłam przedmiot „edukacji zdrowotnej” – na Wydz. pedagogiki i body&fitness& kosmetologia. Wygłaszałam też wykłady na dziesiątkach naukowych konferencji w kraju i na świecie (m.in. Rzym, Oxford, Praga, Budapeszt i in.), a moje artykuły zostały opublikowane w akademickich publikacjach. Trzy z moich programów znajdują się na stronie Unii Europejskiej (Open Education 2030).

Jako pasjonatka nauki i badaczka człowieka ukończyłam kilkadziesiąt kursów doskonalących i kwalifikacyjnych, a kilkanaście z nich dotyczyło psychosyntezy. Posiadam certyfikację międzynarodowe: TRENERA PSYCHOSYNTEZY, w tym psychosyntezy menadżerskiej i organizacyjnej; Coach for Personal Well-Being i Transformational Life Coach – akredytowane przez CCE.

Z innych kursów ukończyłam m.in. Agents of Conscious Evolution (ACE Training); New Scientific (R)Evolution prowadzony przez Prof. E. Laszlo, jak i Conscious Evolution Coaching oraz Medycyny Energetycznej szamanów, prowadzony przez Alberto Vilolldo. A przede wszystkim ukończyłam studia podyplomowe z psychologii (USA – Luizjana). Mam też dyplom: Life Coach, Master Life Coach (AU of NLP).

Przez lata inwestowałam w swój rozwój nieustannie, a przede wszystkim jestem „żywym przykładem” tego, czego uczę, a co opisałam w swoich książkach oraz artykułach naukowych, popularnych i poradnikach edukacji siebie. Poznałam bowiem „od podszewki” zasady funkcjonowania człowieka, jak i przyczyny chorób, ale także możliwości powrotu do zdrowia – do podstawowego wzorca zdrowia, dostępnego każdemu – poprzez pracę nad odkodowaniem własnych problemów (traum). Tego nauczam w swych konsultacjach i warsztatach.

Jestem naukowcem z pasji. Długie lata pracowałam w Akademii Medycznej w Warszawie i Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, przechodząc poszczególne szczeble kariery naukowej aż do Adiunkta, ucząc zarówno lekarzy jak i farmaceutów do specjalizacji. W tym czasie zrobiłam doktorat z immunologii i specjalizację z diagnostyki klinicznej. Po latach odkryłam, że poszukiwałam w naukach medycznych RECEPTY NA SWOJE ZDROWIE. Znalazłam tamże wiele odpowiedzi na inne swoje pytania, ale nie znalazłam tej recepty, której dedykowałam 23 lata. Uświadomienie sobie tego faktu pozwoliło mi spokojnie zmienić pracę, a niedługo potem znaleźć się na ekskluzywnych 9-miesięcznych zajęciach dla menedżerów w Centrum Kreowania Liderów (1992) i rozpocząć nowy etap życia – „nowego narodzenia„, ponieważ tamże zetknęłam się z psychosyntezą, która pozwoliła mi zrozumieć przyczyny moich problemów zdrowotnych, ciągnących się od dzieciństwa, ale przede wszystkim nauczyć się zarządzania sobą, aby potem móc kierować swoim życiem i uczyć tego innych.

Od początku lat 90-tych XX w. uczestniczyłam w dziesiątkach różnych profesjonalnych szkoleń krajowych (J. Raudner, Peczko) i zagranicznych. Odbyłam także wiele podróży, aby zrozumieć głęboko istotę zrównoważonego rozwoju, zarówno dotyczącego człowieka, jak i środowiska. W tym czasie odwiedzałam kilkanaście razy wioski ekologiczne i uczestniczyłam tam w międzynarodowych konferencjach i warsztatach np. w Lebensgarten, Findhorn Foundation (konferencja For the Love of the Nature , Soul in Education-Spirit of Learning, Eco-village Training – sponsorowany w połowie przez British Council i w połowie przez PAN); Schumacher College – (Everyday Magic) i wiele innych w Pradze, Wiedniu, Lihue (Hawaii), Lugano, Budapest, Indie.

W październiku 2004 roku otworzyłam INSTYTUT PSYCHOSYNTEZY – Centrum Zrównoważonego Rozwoju Człowieka, gdzie prowadzę różne formy działalności. Okazjonalnie uczę także studentów różnych wydziałów „EDUKACJI ZDROWOTNEJ” – czego efektem jest napisana przez nich ewaluacja moich programów, zamieszczona w książce EDUKACJA ZDROWOTNA W PRAKTYCE. Uczę się nieustannie u światowej czołówki mentorów, promotorów nowego sposobu myślenia (w tym w nauce), w tym Jacka Canfielda, Boba Proctora, Boba Doyle’a, Joe Vitale, Harrisona Kleina, Harva Ekera, Academy of Coaching w Londynie, Maxa Simona i Briana Whettena Ph.D. (ENTREPRENEUR COACHING – Core Coaching. Getting to the Heart of the Matter, Selling by Giving) , Johna Assarafa, Ervina Laszlo, Barbary Marx Hubbard, Alberto Villoldo, Jennifer McLean i wielu, wielu innych.

Moim marzeniem jest przygotowanie kadry WELL-BEING doradców, visionary social entrepreneurs, społecznych KREATORÓW ZMIAN, tworzących zręby zintegrowanych systemów „edukacji do szeroko rozumianego ZDROWIA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU” – do nowej globalnej sytuacji. Włącza to bowiem zarówno psychosyntezę wieku, samorealizację siebie, jak i służenie innym swymi talentami i pasją. Pozwala przede wszystkim budować ZDROWĄ PRZYSZŁOŚĆ i DOBROSTAN dla siebie, kolejnych generacji i świata.

Misją Instytutu jest edukacja o sobie i sensie osobistego życia w kontekście szeroko rozumianego Życia i służenia innym swymi talentami i darami oraz o istocie zdrowia, jego utrzymania i regeneracji na wszystkich jego poziomach i przestrzeniach.

Scroll to Top